Merkevare- og kommunikasjons­strategi

Futatsu har jobbet med merkevarestrategi for en lang rekke kjente selskaper – i bransjer fra bank, finans og media, til tech, retail og kapitalvarer. Vår prosess er utarbeidet gjennom mange år, og inkluderer konstruktive workshops med kunden. I denne prosessen blir vår jobb å stille de kritiske spørsmålene, styre de vanskelige valgene og legge til rette for en forenkling. Dette gjør vi for å styre tankene mot hva forbrukerne faktisk er opptatt av, slik at vi sammen kan lage kommunikasjon som virkelig treffer de vi ønsker å snakke til.