Content Marketing

Futatsu produserer innhold som ønsker å engasjere forbrukeren. Ofte betyr det underholdende konsepter som samtidig overbringer informasjon. Vi vet at godt innhold gjerne kan oppleves som reklame, hvis det samtidig underholder. Derimot må det ikke oppleves som kjedelig fyllmasse. Da bommer man uansett.