Reklamebyrå

Futatsu er et reklamebyrå som jobber med små og store merkevarer. Vi tror på sterke kreative konsepter som lever på tvers av kanalene. I en tid der mye er komplekst og sammensatt, ønsker vi å bidra til forenkling. For oss er god kommunikasjon ganske enkelt å si de riktige tingene på riktig måte på riktig sted.

Reklamekonsepter

Futatsu utarbeider reklamekonsepter, og produserer reklame til alle flater. Dette kan være tv, radio, aviser, utendørs og digitale flater. Eller noe helt nytt som måtte dukke opp. Vi er i en tid der medievanene våre stadig endres, og hos Futatsu er vi opptatt av å utnytte disse endringene til det beste for kundene våre.

Kommunikasjons­strategi

Vi har jobbet med merkevarestrategi for en lang rekke kjente selskaper. Vi har vår egen prosess som er utarbeidet gjennom mange år. En konstruktiv workshop med kunden er en vesentlig del av denne prosessen. Resultatet av dette er en tydelig og godt forankret strategi som kunden opplever å ha et eierskap til.

Design

Design er helt vesentlig for en merkevares identitet. Designerne i Futatsu har mange års erfaring med å styrke og ivareta denne identiteten. Hos oss kan du enten få en helt ny visuell identitet, eller modernisere den du har fra før. Vi utvikler designprogram som er både tydelige, brukervennlige og fremtidsrettet.

Web

Futatsu produserer det meste innen digitalkommunikasjon. Vi skaper, designer og programmerer alt fra kampanje- og hjemmesider, til mobilbannere og SoMe-løsninger. I tillegg kan vi både drifte og lage innhold til kundenes egne sosiale og digitale kanaler.