Performance marketing

Performance marketing handler om å gjøre markedstiltakene målbare. Futatsu jobber etter kundens mål. Sammen finner vi frem til kanalene som fungerer best, ut fra hva vi ønsker å oppnå og oppgavene som skal løses.

Vi optimaliserer kampanjer og allokerer budsjetter dit det har best effekt. Enten det handler om å nå ut til flest mulig gjennom visninger og rekkevidde, trafikk gjennom klikk, eller på konverteringer – være seg salg, nedlastning, kundehenvendelser eller lignende.

Våre mediebyråtjenester