Mediestrategi

Futatsus tilnærming til mediestrategi er menneskebasert. Det er alltid en person, slik som deg og meg, som skal forholde seg til kommunikasjonen. Hvem er de? Hvilket forhold har de til merket og kategorien? Hvordan bruker de mediene og hvor langt unna er de et kjøp?

Futatsu har alle verktøyene og undersøkelsene som trengs for å finne ut av dette. Dessuten har vi anerkjente strateger som evner å skille signaler fra støy. Lange linjer, smarte pasninger og ikke minst skreddersøm må til i et stadig mer fragmentert medielandskap.

Våre mediebyråtjenester