Mediestrategi

Futatsus tilnærming til mediestrategi er menneskebasert. Det er alltid en person, slik som deg og meg, som skal forholde seg til kommunikasjonen. Det legger føringer for alt vi gjør.

For at vi skal treffe riktige valg, må vi vite hvem disse menneskene er og hvordan de forholder seg til både merkevaren og kategorien. Så vel som hvordan deres mediebruk og adferd ser ut. Futatsu har alle verktøyene og undersøkelsene som trengs for å finne ut av dette. Med anerkjente strateger som evner å skille signaler fra støy og se det store bildet, leverer vi den skreddersømmen som må til i et stadig mer fragmentert medielandskap.

Våre mediebyråtjenester