Effektmåling

Effektiv reklame er reklame som gjør den jobben den er ment å gjøre. Ofte kan dette bety å øke etterspørselen, slik at man selger mer eller kan ta ut en høyere pris.

Som regel går det tid fra man ser reklamen til man faktisk handler. Derfor bør reklamen også sette mentale spor. Hos Futatsu er vi opptatt av å måle både konkrete adferdseffekter og reklamens evne til å sette mentale spor.

Vi tilbyr i hovedsak 3 typer målinger til våre kunder:

  • Identifisere hva som driver salg på kort og lang sikt (økonometri/salgsmodellering)
  • Kontinuerlig følge utvikling i merkestyrke (merkevaretracking)
  • Forstå hvordan målgruppen opplever og fortolker reklamen (stimulitesting/posttesting)

Våre mediebyråtjenester