Effektmåling

Effektiv reklame er reklame som gjør den jobben den er ment å gjøre. I en verden hvor valgmulighetene blir stadig flere og meningene om hva som fungerer mange, er Futatsu opptatt av å måle hvordan reklamen faktisk virker. På både kort og lang sikt.

Til syvende og sist handler alt om påvirkning. Ofte betyr dette økt etterspørsel, slik at man selger mer eller kan ta ut en høyere pris. Som regel går det tid fra man ser reklamen til man faktisk handler. Derfor bør reklamen også sette mentale spor. Hos Futatsu er vi opptatt av å måle både konkrete adferdseffekter og reklamens evne til å sette mentale spor.

Vi tilbyr i hovedsak tre typer effektmåling til våre kunder:

  • Salgsmodellering: For å identifisere hva som driver salg på kort – og lang sikt
  • Merkevaretracking: For å kontinuerlig kunne følge utviklingen i merkestyrke
  • Stimulitesting/posttesting: For å forstå hvordan målgruppen opplever og fortolker reklamen

Våre mediebyråtjenester