Virke lanserer Arbeidsgiver­guiden

Virke lanserer en ny digital portal. På Arbeidsgiverguiden kan ledere som ikke har sin egen HR – avdeling få veiledningen og svarene de trenger. Vi laget et knippe med filmer som tar tak i typiske problemstillinger man må forholde seg til som leder.

Filmene er rettet mot Virkes målgruppe på Facebook og LinkedIn, både eksisterende medlemmer og nye.

Flere arbeider