Utbygger vs innbygger

I sitt nyeste reklamekonsept tar OBOS farvel med sinte italienere og nedlatende amerikanere, og snakker om hvorfor de er en annerledes boligutbygger. Futatsu har de siste årene kjørt humoristiske kampanjer for å verve medlemmer, noe som har skapt innmeldingsrekord og til dels mye oppmerksomhet. Nå skifter OBOS fokus over på nye boliger og kvaliteten som ligger i disse. Markedssjef Kjetil Framstad sier at selv om kjennskapen til OBOS er høy, er kunnskapen litt varierende. Samtidig har mange mennesker assosiasjoner rundt OBOS som ikke stemmer med de prosjektene de faktisk bygger.

Flere arbeider