Profil og UX-design for helseapp

Futatsu har utviklet designprofil og app design (grafisk design, UX-design og brukertesting) for Hospital On Mobile (HOM), som er en Silicon Valley startup innen det som kalles Health Tech. Appen er et B2B og B2C hjelpemiddel for sykehus i deres fjerndiagnostisering av pasienter.

Futatsu har jobbet tett med HOM siden starten og vært fødselshjelper på både strategi og utvikling, og jobber med det som kalles «rockstar developers” der borte for løpende å holde brukervennligheten på et maksimum. 3D modellene er utviklet spesielt for HOM i samarbeid med Sand Design.

Flere arbeider