OBOS-sentrene i sosiale medier

OBOS har bygget flere nærsentre i forbindelse med drabantbyer siden 1960-tallet, deres prosjekt er å skape et mer attraktiv nærmiljø og gi merverdi til området. Nærsenteret er både nyttig, et sted for inspirasjon og et sosialt samlingssted. Med mange leietakere er det et stort behov for all mulig kommunikasjon gjennom året. I innholdsproduksjonen er det viktig å dyrke nabolagsfølelsen, og vi er opptatt av å involvere folk som jobber på senteret, og aktører som er synlige i nærområdet.

Posten for Mester Grønn og Manglerud har nådd 122 720 folk uten betaling! 1185 har engasjert seg til nå.

Flere arbeider