#MittOBOS fortsetter

I kampanjen #MittOBOS har vi blitt litt bedre kjent med ulike OBOS-medlemmer. Da kampanjen skulle videreføres, ønsket vi å fortelle litt mer utfyllende hva disse medlemmene brenner for. Vi oppsøkte derfor noen heldig utvalgte, og lot disse få presentere prosjektet sitt.

Dette ga oss både filmer til kino, og snutter til Instagram og FaceBook.