Fotball og maling

Under Fotball-Em i Frankrike ønsket Baron Ultra å være tungt til stede. Siden det hovedsakelig er menn som kjøper eksteriørmaling, virket fotballkamper som et naturlig sted å treffe målgruppa. Futatsu laget i denne anledning en rekke aktiviteter for å treffe målgruppa på en relevant måte

Flere arbeider