Ada Hegerberg for OBOS

OBOS støtter norsk fotball. Særlig på kvinnesiden har de tatt et stort ansvar de senere årene. OBOS ønsket å kommunisere at dette sponsoratet er noe de tar på alvor. Vi fikk derfor med oss Ada Hegerberg, og laget en film for å fremme kvinnefotball og OBOS’ mantra om like muligheter for begge kjønn. Lansering av filmen ble selvfølgelig lagt til Kvinnedagen 8. mars.

Regi var ved Jakob Ström, og Tangrystan sto for produksjonen.