ANFO Effekts hederspris til Svein Larsen

Svein fortsetter å imponere bransjen, nå er det AnfoEffekt juryen som løfter frem Futatsu partner og strategiske rådgiver. Juryens begrunnelse: Etter fem år med ANFO Effekt er tiden inne for å dele ut vår første Årets Birøkter. Prisen går til en person som har utmerket seg med sitt faglige engasjement i vår bransje gjennom mange år. Han er engasjert i alt fra caseinnlevering til mer eller mindre opphetede faglige debatter. Han er et aktivt og til tider ganske kritisk jurymedlem og ikke minst er han raus og deler villig av sin kunnskap som foredragsholder og forfatter. Gjennom en behagelig og relativt rolig form lar denne personen innholdet tale.